Një program - shumë karakteristika mbresëlënëse

Si Partner i myWorld Benefit Program, do të fitoni një gamë të gjerë të veçorive falë programit tuaj për besnikëri të konsumatorëve që përforcon rritjen e qëndrueshme të biznesit tuaj.

Ein Programm - Viele starke Funktionen

B2B shërbimi

Si një Partner i myWorld Benefit Program ndërkombëtar, do të prezantoheni në kanalet vijuese para më tepër se 15 milion Shoppers:

Përveç kësaj, biznesi juaj është vendosur në një listë të komunitetit ndërkombëtar Partner (Merchant Network). Në këtë pjesë, mund të përpunoni B2B blerjet dhe shitjet me Benefits të akorduar në baza individuale.

 • Në ueb faqet e myWorld në 54 shtete
 • Në myWorld App, në dispozicion në gjithë botën për falas
 • Në ueb faqet e Cashback Program të Partners tanë
 • Në versionet e myWorld App të Partners tanë
deco-bogerl-br-small.png

Materiale reklamimi

Për të prezantuar veten si një Partner në të cilën konsumatorët mund të fitojnë Benefits, ne ju sigurojmë me material gjithëpërfshirës të reklamimit*

Налепница за идентификација на бизнис
Ngjitëse për pjesën përpara të biznesit tuaj
myWorld постер
Poster
A4 сталажа од плексиглас
Mbjtëse Posteri A4
Подлога за пари со заменлив поклопец
Pjatë për kusurin
myWorld пенкала
Stilolapsa
Fleta informacioni
Fleta informacioni
A6 сталажа од плексиглас
Mbajtëse A6 (stand)
* Me përjashtim të ngjitseve për pjesën e përparme të biznesit tuaj që mund të merren vetëm si pjesë e Premium Partner Programit

Cashback & Bonuses

Benefits për marrëveshje:

Juve do të merrni Cashback dhe Shopping Points individuale për blerjet në biznesin tuaj me B2B Partners dhe keni mundësinë që të arrini marrëveshje për Benefits e akorduara.

Marketing Bonus*:

Do të fitoni deri më 1% Marketing Bonus për blerjet në gjithë Partners të myWorld të bërë nga Shoppers të cilët ka regjistruar kompania juaj.

*në dispozicion vetëm me Premium Partner Program

Gama e Benefits për Shoppers të regjistruar*:

Juve do të përdorni një gamë specifike të Benefits për blerjet në kompaninë tuaj të bërë nga Shoppers të regjistruar nga ana juaj. Për këtë blerje, vetëm Cashback i përllogaritur si dhe kontributi për marketing deri më 1% do të zbritet. Margjinat për Shopping Points dhe Marketing Bonus nuk vlejnë për juve.

Fletë informacioni

Fleta informacioni

Si një Partner me një Premium Partner Program, juve e keni opsionin për të regjistruar konsumatorët e rinj dhe ata të rregullt. Inspironi ata që herët për të përdorur Fleta Informacioni në lidhje me Benefits të myWorld*. Për të regjistruar, përdorni Partner App në kompjuterin ose telefonin tuaj të mençur.

Përveç kësaj, e keni edhe opsionin duke përdorur Partner Program për vetë të regjistroni shitjet të bëra nga konsumatorët me myWorld Cards, pa mos regjistruar Shoppers vetë.

* në dispozicion vetëm me Premium Partner Program

Statistika, të dhëna dhe CRM

Duke përdorur të dhënat tuaja të kyçjes, mund të fitoni qasje në Partner Suite me administrim të profilit si dhe ndërfaqen në internet për Partner App në të cilën do të gjeni të gjitha modulet e rëndësime të myWorld Partner programit tuaj.

Partner Suite: Kjo pjesë është komponenti kryesor i profilit tuaj Partner në të cilën do të administroni gjitha detajet kontraktuese, faturat, opsionet për pagesë ose porositë e produkteve.

Partner App: Në këtë pjesë do të gjeni gjitha veçoritë të cilat programi myWorld Partner ofron me anë të shfletuesit ose aplikacionit. Varësisht nga programi ose modulet plotësuese, këto mund të përfshijnë:

 • Regjistrim të shitjeve
 • Krijimi dhe administrimi i përdoruesve
 • Module për krijimin e Deals
 • Regjistrimi i anëtarëve dhe konsumatorëve të rregullt
 • Drejtimi personal i myWorld Cards tuaja
 • Moduli Vlerësimi i Statistikave (Statistics Evaluation)
 • Moduli Administrimi i Relacioneve me Konsumatorë (Customer Relationship Management) (CRM)
 • Moduli Buletin (Newsletter)
 • Moduli Anketa për Kënaqësinë e Konsumatorëve (Customer Satisfaction Survey)
deco-bogerl-br-small.png

Mirë se vini në një epokë të re të lojalitetit të klientit me Partner App.

Mirë se vini në një epokë të re të lojalitetit të klientit me Partner App. Tani mund të tërheqni dhe menaxhoni klientë të rinj dhe lojal në mënyrë më efikase, të zbuloni shpejt dëshirat e klientëve tuaj dhe gjithashtu mund të shpejtoni procesin e regjistrimit dhe vendosjes së shitjeve, marrëveshjeve dhe buletinit. Regjistrohuni sot për të mësuar rreth gjithçkaje që mund të arrini me mjetet tona universale të lojalitetit të klientit.

Снимање на продажба во Partner App

Regjistroni shijet tuaja ne sekondë

Me përdorimin e sistemit për regjistrimin e shitjeve në Partner App, do të keni gjitha shitjet në dispozicion për kontroll në një vend dhe të vlerësoni shitjet në mënyrë përkatëse. Kjo ju jep një pasqyrë optimale të gjitha shitjet ditore dhe të konsumatorëve. Mund gjithashtu të regjistroni shitjet e myWorld Card me lehtësi duke përdorur barkodin ose QR kodin.

Направете Shopping Point Deals во Partner App

Oferta tërheqëse për klientë të rinj dhe të rregullt

Vetëm me disa klikime, mund të krijoni Deals ekskluzive në Partner App. Me këtë, do të arrini miliona myWorld Shoppers në gjithë botën dhe të përfitoni konsumatorë të biznesin tuaj. Mund të para-caktoni kur dhe në çfarë afati oferta do të vlejë.

Регистрација на клиенти преку Partner App

Regjistrimi i klientëve – shpejt dhe lehtë

Regjistroni Shoppers të ri në myWorld ose Shoppers aktual si konsumatorë besnik. Regjistrimi është i shpejtë dhe i lehtë duke përdorur Partner App. Mund të merrni edhe një gamë të gjerë të Benefits atraktive për Shoppers tuaj të regjistruar.

Partner App нуди CRM

Pasqyrë e të gjithë konsumatorëve

Falë modulit Administrimi i Relacioneve me Konsumatorë (Customer Relationship Management) – ose CRM shkurt – mund të mbani një bazë të plotë me konsumatorë në një vend. Në këtë mënyrë, mund të administroni detajet e konsumatorëve të rregullt, qarkullimin e konsumatorëve, takimeve dhe myWorld Cards në mënyrë të sigurt, me një pasqyrë të plotë dhe mbi të gjitha, në një mënyrë të thjeshtë.

Partner App Ви нуди битни статистики

Analiza e të gjithë sektorëve të biznesit tuaj

Përdorni analizat statistikore për gjitha shitjet dhe transaksionet. Me ndihmën e figurave dhe listave të kuptimta, do të merrni një përfaqësim të qartë t shpërndarjes sipas sektorit, grupit të moshës, ditëve të javës ose rajoneve. Në këtë mënyrë, do të keni mundësinë që të krijon një pasqyrë vizuale të fushave të biznesit tuaj të cilat janë relevante për qarkullimin tuaj.

Активирајте Super Cashback во Partner App

Shtrihuni në madje më tepër konsumatorë

Me përdorimin e veçorisë Super Cashback, juve keni një mënyrë të lehtë dhe të shpejtë të shtrirjes edhe në më tepër konsumatorë. Mundësoni myWorld Shoppers një Cashback të rritur për një periudhë të caktuar të kohës dhe me këtë përfitoni konsumatorë të rinj për biznesin tuaj.

Брзо и лесно направете билтен во Partner App

Përmirësoni qasjen tuaj të konsumatorëve

Dy module tjera ju ofrojnë veçoritë plotësuese 'Buletini' dhe 'Anketa konsumatorësh', me të cilët mund të arrini konsumatorët tuaj në mënyrë më efektive.
Me përdorimin e mostrave për buletinin, mund të mbani konsumatorët tuaj të rregullt të përditësuar për promovimet tuaja. Jo vetëm ajo, mund të zbuloni më tepër për dëshirat dhe shqetësimet e konsumatorëve tuaj duke përdorur anketat, të cilat janë të shpejtë dhe lehtë për të vendosur dhe mund të përdoren për të rritur nivelin e kënaqësisë së konsumatorëve.

*në dispozicion vetëm me Premium Partner Program

myWorld Partner App

Asnjëherë nuk ka qenë më e lehtë për të drejtuar biznesin tuaj nga telefoni juaj derisa jeni në lëvizje.

Partner App
App Store
Google Play Store

Me këtë, mund të qasni në gjitha modulet kryesore të myWorld Partner Programme-it tuaj kur jeni në lëvizje. Përfitoni nga veçoritë e programit tuaj të besnikërisë, pa dallim se ku gjendeni, dhe tërhiqni më tepër konsumatorë kështu që të mund të rritni shitjet tuaja.

 • Një mënyrë e thjeshtë për të regjistruat blerjet dhe të qasni në statistika të dobishme
 • Një mjet për regjistrimin e konsumatorëve të rinj
 • Një pasqyrë të qartë të administrimit të konsumatorëve në CRM tuaj
 • Një mjet për krijimin, administrimin dhe shfrytëyimin e Deals ofertave për
 • konsumatorë
 • Një mjet për krijimin dhe dërgimin e buletineve dhe sondazheve për konsumatorët
 • Një opsion për të përcaktuar të drejta specifike të përdorimit për të punësuarit
 • Funksione të gjera të kalendarit

Mirëmbajtje & mbështetje

Me rëndësi të madhe është që konsumatorët tanë të mos jenë të kënaqur vetëm me programet e tyre, por edhe të mund të shfrytëzojnë potencialin e tyre të plotë. Andaj, jemi të gatshëm për këshillim dhe mbështetje për juve në çdo kohë dhe të sigurojmë një ndihmë në formë të FAQ.

Pa dallim nga kjo, dëshirojmë të sigurojmë që gjitha aspektet teknike të zhvillohen pa pengesa. Ne dërgojmë përditësime të rregullta për veçoritë që kemi dhe mirëmbajmë gjitha shërbimet për të siguruar që programi juaj i myWorld Partner çdoherë do të plotësojnë kërkesat tuaja.

Kontakt

Filloni tani

 • Fitoni klientë të ri dhe lojalë
 • Zgjeroni klientelën tuaj
 • Rrisni shitjet dhe fitimet tuaja

Bëhuni një partner tani

ose

Na kontaktoni