Integritets- och sekretesspolicy

Information enligt artikel 13 GDPR

Vi tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar och strävar efter att göra nyttjandet av våra tjänster tryggt och säkert. Vi förpliktigar oss att följa gällande dataskyddslagar. Den här Personuppgiftsbehandlingen beskriver vilka av dina uppgifter som vi samlar in och använder, för vilka ändamål vi gör det och hur vi skyddar din data.

Innehållsförteckning

 • Giltighetsområde
 • Vilka uppgifter som registreras
 • Cookies och webbspårning
 • Dina rättigheter
 • Datasäkerhet
 • Dina rättigheter och kontaktinformation

Giltighetsområde

Denna Integritetspolicy gäller för webbplatsen som nås via partner.myworld.com. Observera att det för andra webbplatser kan gälla avvikande dataskyddsregler.

Dataskyddsansvarig är:
mWI myWorld International Ltd.
3rd Floor 40 Bank Street
London
United Kingdom
E14 5NR
E-post: office@myworld.com

Data Protection Officer är:
Peter Oskar Miller
HXS GmbH
Millergasse 3
A-1060 Wien
data.protection@myworld.com

Ansvarig dataskyddsmyndighet är:
Österreichische Datenschutzbehörde
Barichgasse 40-42
A-1030 Wien
dsb@dsb.gv.at

Inom ramen för fortsatt webbplatsutveckling i syfte att förbättra våra tjänster kan vi komma att behöva revidera denna Integritets- och sekretesspolicy. I så fall informeras du och ditt särskilda och uttryckliga tillstånd inhämtas.

Vilka data registreras

Den personliga information som bearbetas syftar till all information som vi mottar från dig när kontakt först tas eller under förregistreringen och som antingen direkt eller indirekt kan kopplas till dig. Det inkluderar

 • Ditt fullständiga namn,
 • Din titel,
 • Ditt kön,
 • Ditt företagsnamn,
 • Ditt telefonnummer,
 • Din mejladress
 • Dessutom behandlar vi förfrågningar som skickas till oss via kontaktformuläret.

Dessa data sparas under den lagliga arkiveringsperioden och får endast användas för affärsrelations-syften.

Vänligen observera att vanliga webbläsare accepterar cookies som standardinställning. Du kan ställa in så att du avvisar alla eller vissa cookies eller så att du tillfrågas varje gång en ny cookie ska accepteras. De flesta webbläsare innehåller instruktioner om hur du gör detta under Meny-valet “Hjälp”. Där får du också reda på hur du kan ta bort mottagna cookies. Observera att om du inte accepterar alla cookies, kan det hända att du inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Genom att använda vår webbplats, och om nödvändigt lämna det samtycke som vi inhämtar, förklarar du dig införstådd med att de ovan beskrivna cookies och verktygen används.

 

Dina rättigheter

Du är berättigad till följande:

 • Bekräftelse och information rörande vilka data som bearbetas
 • Kopia av bearbetad data
 • Radering av data eller begränsning av databearbetning
 • Publicering av sparade data och överföring till ansvarigt tillsynsorgan vid behov
 • Klagomål till ansvarigt tillsynsorgan

Rätt att återkalla

Du kan vägra databearbetning om kraven uppfylls i enlighet med Artikel 21 Stycke 1 i GDPR för anledningarna som anges och som kan uppstå till följd den specifika person som den berörda personen befinner sig i. Denna återkallningsrätt gäller för alla bearbetningsändamål vid vilka information baserat på Artikel 6 Avsnitt 1 lit. f) GDPR bearbetas. Vi är dock bara förpliktigade att bifalla denna allmänna återkallningsrätt när du anför grunder av överordnad betydelse (t.ex. möjlig risk för liv eller hälsa) till oss. Därifrån undantaget är vissa särskilda återkallningsrättigheter relaterade till marknadsföringsändamål.

 

Datasäkerhet

Vi överför alla dina personuppgifter med hjälp av Standard SSL (Secure Socker Layer). SSL är en säker och beprövad standad för att överföra krypterad data via internet. Webbplatser som använder sig av den här säkra dataöverföringsmetoden känns igen på att webbadressen inkluderar https://. Dessutom vidtar vi tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda sparad data från att åtkommas av tredje part.