Juridisk information

ANSVARIG ÄGARE, UTGIVARE OCH PRODUCENT

myWorld Sweden AB
Wenner-Gren Center, vån 5
Sveavägen 166
SE-113 46 STOCKHOLM
 

Telefon: +46-(0)8 509 06 888
Fax: +46-(0)8 509 06 880
Email: merchantservice.se@myworld.com
partner.myworld.com/sv

Organisationsnummer: 556851-9481, Säte: Stockholms län, Stockholms Kommun
Momsregistreringsnummer: SE556851948101
VD: Johan Eneroth


Den tekniska driften av den här webbplatsen utförs av:

MYWORLD.COM GLOBAL LIMITED
3rd Floor 40 Bank Street, London,
United Kingdom, E14 5NR
Organisationsnummer: 12036379
E-post: office.marketplace@myworld.com


Klagomål/online-lösning av tvistemål/förlikningsförfaranden

Europeiska kommissionen tillhandahåller via  https://ec.europa.eu/consumers/odr/ en plattform för online-lösning av tvistemål (“OS-plattformen”). myWorld.com eftersträvar ett lösa alla tvister i samförstånd. Dessutom är myWorld inte förpliktigat att delta i några medlingsförfaranden och kan inte heller erbjuda deltagande i några sådana förfaranden.

Du har rätt till rättelse, radering, begränsning av användning och bestridande. Det gör du genom att vända dig till oss. I händelse av att du menar att hanteringen av dina personuppgifter strider mot dataskyddslagen eller att dina rättigheter enligt dataskyddslagen kränks på andra sätt, vänligen kontakta våra dataskyddsansvariga. Om du inte därigenom lyckas uppnå en tillfredsställande lösning, kan du vända dig till respektive tillsynsorgan. I det här fallet Datenschutzbehörde i Österrike.

Dataskyddsansvarig

Peter Oskar Miller
Millergasse 3
A-1060 Wien
E-post:data.protection@myworld.com

Österreichische Datenschutzbehörde
Barichgasse 40-42
A-1030 Wien
Telefon: +43 1 521 52-25 69
E-post: dsb@dsb.gv.at