Pravni poduk

Lastniki medijev, izdajatelji, proizvajalci in ponudniki storitev

myWorld d.o.o.
Ulica Vita Kraigherja 3
SI-2000 Maribor

E-Mail: merchantservice.si@myworld.com
partner.myworld.com/sl

Družba registrirana pod Srg 2008/22291 pri: Okrožno sodišče Maribor, Matična številka: 334283200
ID za DDV: SI 63938227
Direktor: Mateja Lesjak

Navedbe skladno z Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT).

Vse podatke o podjetju, ki so skladni s Poslovnim registrom Slovenije najdete na ajpes.si/prs/.


Za tehnično upravljanje spletne strani je v imenu myWorld d.o.o. odgovorno podjetje:

MYWORLD.COM GLOBAL LIMITED
3rd Floor 40 Bank Street, London,
United Kingdom, E14 5NR
Matična številka podjetja: 12036379
E-Mail: office.marketplace@myworld.com


Oblike spolov & politična pravilnost

Dejstvo, da ženske oblike v teh besedilih niso omenjene, naj ne bo razumljivo kot neupoštevanje oz. nespoštovanje ženskega spola. Prosimo, da nam bralke oprostijo to poenostavitev z naše strani in se smatrajo obravnavane kot enakovredne moškemu spolu.

Pritožbe / Spletno reševanje sporov / Postopki poravnave

Evropska komisija zagotavlja platformo za spletno reševanje sporov (“platforma OS”) na https://ec.europa.eu/consumers/odr/. myWorld.com si prizadeva rešiti morebitne razlike v mnenjih z medsebojnim dogovorom. Poleg tega myWorld.com ni dolžan sodelovati v nobenem arbitražnem postopku in ne more ponuditi sodelovanja v takšnih postopkih.

Upravičeni ste do pravice do popravka, izbrisa, omejitve in nasprotovanja. Za to se v teh primerih obrnite na nas. Če menite, da smo kršili zakon o varstvu podatkov ali da so bili vaši podatki zlorabljeni na kakršenkoli drug način, se prosimo obrnite na našega pooblaščenca za varstvo podatkov. Če z rešitvijo niste zadovoljni, se lahko pritožite nadzornemu organu. Za varstvo podatkov je odgovoren.

Pooblaščenec za varstvo podatkov
Peter Oskar Miller
Millergasse 3
A-1060 Wien
Email: data.protection@myworld.com

Avstrijski organ za varstvo podatkov
Barichgasse 40-42
A-1030 Wien
Telefon: +43 1 521 52-25 69
Email: dsb@dsb.gv.at