Právne upozornenie

Majiteľ médií, vydavateľ, výrobca a poskytovateľ služby

 

myWorld Slovakia, s.r.o.
Bajkalská 19/B
821 01 Bratislava – Ružinov

E-mail: merchantservice.sk@myworld.com
partner.myworld.com/sk

s.r.o. so sídlom v Bratislave
zapísaná v OR BA I, odd. Sro., Vložka č. 78728/BIČ DPH: SK2021740600
Konateľ:  Darina Žišková

Údaje podľa Zákona o e-commerce

Prečítajte si prosím aj Podmienky využívania tejto internetovej stránky.
 


Technickú prevádzku tejto webovej stránky vykonávajú:

MYWORLD.COM GLOBAL LIMITED
3rd Floor 40 Bank Street, London,
United Kingdom, E14 5NR
IČO: 12036379
E-Mail: office.marketplace@myworld.com


Rodové formy & politická korektnosť

Skutočnosť, že sa v tomto texte nepoužíva ženský rod (ako napr. zákazníčky a zákazníci), v žiadnom prípade netreba chápať ako pohŕdanie ženským pohlavím. Ide o zachovanie staršieho spôsobu písania z dôvodu lepšej čitateľnosti. Prosíme ženské čitateľky o prepáčenie, ak sa cítia osobne dotknuté.

Postupy riešenia sťažností / riešenia sporov online a ich urovnanie

Miesto urovnania v zmysle Nariadenia (EÚ) č. 524/2013 o riešení spotrebiteľských sporov online: https://ec.europa.eu/consumers/odr/ myWorld.com sa usiluje urovnať akékoľvek rozdiely v názoroch vzájomnou dohodou. Spoločnosť myWorld.com navyše nie je povinná zúčastňovať sa na rozhodcovských konaniach a nemôže ponúknuť účasť na takýchto konaniach.

Máte v zásade právo na opravu, vymazanie, obmedzenie a odvolanie. Obráťte sa na nás v tejto súvislosti. Ak sa domnievate, že spracovanie Vašich údajov je proti ochrane údajov alebo boli Vaše právne nároky v rámci spracovania údajov inak porušené, obráťte sa prosím, na osobu poverenú spracovaním údajov. Ak ani tu nenájdete vhodné riešenie, môžete sa sťažovať na dozornom úrade. Zodpovedným úradom je Úrad na ochranu údajov v Rakúsku.

Osoba poverená ochranou údajov
Peter Oskar Miller
Millergasse 3
A- 1060 Wien
Email: data.protection@myworld.com

Österreichische Datenschutzbehörde (Rakúsky úrad na ochranu údajov)
Barichgasse 40-42
A-1030 Wien
Telefón: +43 1 521 52-25 69
Email: dsb@dsb.gv.at