Oświadczenie o ochronie prywatności

Informacje zgodnie z art. 13 GDPR

Bardzo poważnie traktujemy ochronę Państwa danych osobowych i staramy się, aby korzystanie z naszych usług było bezpieczne. Zobowiązujemy się do przestrzegania ustawowych przepisów o ochronie danych osobowych. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych opisuje, jakie dane gromadzimy i wykorzystujemy od Państwa, w jakich celach to robimy i w jaki sposób chronimy Państwa dane.

Zakres

Niniejsze oświadczenie dotyczy strony internetowej dostępnej pod adresem partner.myworld.com. Należy pamiętać, że inne strony internetowe w grupie myWorld mogą mieć inne zasady ochrony danych osobowych.

Osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest osoba:
mWI myWorld International Ltd.
3rd Floor 40 Bank Street
London
United Kingdom
E14 5NR
E-Mail: office@myworld.com

Funkcjonariusz ds. ochrony danych osobowych jest:
Peter Oskar Miller
HXS GmbH
Millergasse 3
1060 Wien
data.protection@myworld.com

Właściwy organ ds. ochrony danych:
Österreichische Datenschutzbehörde
Barichgasse 40-42
A-1030 Wien
dsb@dsb.gv.at

W trakcie dalszego rozwoju naszych stron internetowych w celu ulepszenia naszych usług konieczne może okazać się wprowadzenie zmian do niniejszej deklaracji o ochronie danych osobowych. W takim przypadku poinformujemy Państwa z wyprzedzeniem.

Które dane są gromadzone

Dane osobowe, które przetwarzamy na Państwa temat, obejmują wszystkie informacje, które otrzymujemy od Państwa, gdy kontaktują się Państwo z nami lub dokonują rejestracji wstępnej i które mogą być bezpośrednio lub pośrednio przypisane Państwu. To są

 • Twoje pełne imię i nazwisko,
 • Tytuł,
 • Seks,
 • Twoja firma,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail
 • Ponadto, przetwarzamy wnioski, które wpisujesz w formularzu kontaktowym.

Dane będą przechowywane w ramach prawnych okresów przechowywania i przechowywania i będą wykorzystywane wyłącznie w celach związanych ze stosunkami handlowymi.

Należy pamiętać, że obecne przeglądarki internetowe akceptują pliki cookie zgodnie z ustawieniami standardowymi. Możesz również ustawić swoją przeglądarkę tak, aby odrzucała wszystkie lub niektóre pliki cookie lub abyś został o to poproszony przed otrzymaniem nowego pliku cookie. Większość przeglądarek udostępnia instrukcje, jak to zrobić w punkcie menu “Pomoc” na pasku menu. Tam dowiesz się również, jak usunąć już otrzymane pliki cookie.

Należy pamiętać, że użytkownik może nie być w stanie korzystać z wszystkich funkcji naszych stron internetowych, jeśli nie akceptuje wszystkich lub jakichkolwiek plików cookie.

Korzystając z naszej strony internetowej lub, jeśli to konieczne, wyrażając na to zgodę, którą otrzymujemy oddzielnie, zgadzają się Państwo na wykorzystanie plików cookie i narzędzi wymienionych powyżej.

Swoje prawa

Masz następujące prawa:

 • Potwierdzenie i informacje na temat przetwarzanych danych
 • Kopia przetwarzanych danych
 • Uzupełnienie przechowywanych danych lub korekta danych niepoprawnych
 • Usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych
 • Udostępnienie przechowywanych danych i ewentualne przekazanie ich innym osobom odpowiedzialnym
 • Skarga do właściwego organu nadzorczego

prawo sprzeciwu

Przetwarzanie danych może zostać zakwestionowane po spełnieniu wymogów art. 21 ust. 1 DSGVO z przyczyn w nim określonych, które wynikają ze szczególnej sytuacji osoby, której dane dotyczą. To prawo sprzeciwu ma zastosowanie do wszystkich celów przetwarzania, dla których informacje są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. To ogólne prawo do sprzeciwu zobowiązuje nas do realizacji tylko wtedy, gdy podadzą nam Państwo powody o nadrzędnym znaczeniu (np. możliwe zagrożenie życia lub zdrowia).
Nie dotyczy to specjalnych praw do odwołania w celach reklamowych.

Bezpieczeństwo danych

Wszystkie dane przesyłane przez Państwa osobiście będą przekazywane przez nas z ogólnie przyjętym i bezpiecznym standardem SSL (Secure Socket Layer). SSL jest bezpiecznym i sprawdzonym standardem przesyłania zaszyfrowanych danych przez Internet. Strony internetowe, które korzystają z tej bezpiecznej transmisji danych, mogą być zidentyfikowane przez https:// w adresie internetowym. Ponadto stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony przechowywanych danych przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich.