POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacja na podstawie m.in. art. 13,14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Bardzo poważnie traktujemy ochronę Państwa danych osobowych i staramy się, aby korzystanie z naszych usług było bezpieczne. Zobowiązujemy się do przestrzegania ustawowych przepisów o ochronie danych osobowych. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych opisuje, jakie dane gromadzimy i wykorzystujemy od Państwa, w jakich celach to robimy i w jaki sposób chronimy Państwa dane.

 

Spis treści

 • Zakres obowiązywania
 • Podstawy prawne i cele przetwarzania
 • Odbiorcy danych
 • Przekazywanie danych do państw trzecich
 • Prawa osoby, której dane dotyczą
 • Bezpieczeństwo danych
 • Dane osobowe przetwarzane przez stronę internetową

Zakres obowiązywania

Niniejsze oświadczenie dotyczy strony internetowej dostępnej pod adresem https://partner.myworld.com/pl.
Należy pamiętać, że inne strony internetowe w grupie myWorld mogą mieć inne zasady ochrony danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest:
myWorld Poland Sp. z o.o.
ul. Gen. Bohdana Zielińskiego 22
30-320 Kraków
E-Mail: merchantservice.pl@myworld.com

Inspektorem ochrony danych jest:
Peter Oskar Miller
c/o HXS GmbH
Millergasse 3
A-1060 Wiedeń
E-Mail: dataprotection.marketplace@myworld.com

W trakcie dalszego rozwoju naszych stron internetowych w celu ulepszenia naszych usług konieczne może okazać się wprowadzenie zmian do niniejszej deklaracji o ochronie danych osobowych. W takim przypadku poinformujemy Państwa z wyprzedzeniem.

Podstawy prawne i cele przetwarzania

 • Imię i nazwisko,
 • Tytuł,
 • Płeć,
 • Dane firmy,
 • Numer telefonu,
 • Adres e-mail,
 • Skan dokumentu stwierdzającego tożsamość,

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie:

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu niezbędnym do podjęcia działań przed zawarciem umowy sprzedawcy na platformie, w celu jej realizacji umowy jak również również w celu oceny wiarygodności płatniczej,
 • na podstawie art. 6 ust 1 lit a RODO, jeśli osoba wyrazi odrębną zgodę,
 • na podstawie art. 6 ust 1 lit f RODO w celu nawiązania współpracy, zawarcia kontaktów handlowych, w celach marketingowych, w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami w tym sprzedaży wierzytelności, przez czas trwania postępowań, przekazywanie danych w celu obsługi technicznej, informatycznej, statystycznej oraz w celu prowadzenia i utrzymania serwisów internetowych
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości – przez okres wynikający z tych przepisów.