Stopka redakcyjna

Właściciel mediów, wydawca, producent i usługodawca

myWorld Poland Sp. z o.o.
ul. Gen. Bohdana Zielińskiego 22
30-320 Kraków
Telefon: +48 (32) 353 05 70
Fax: (32) 35 390 02
E-mail: merchantservice.pl@myworld.com
partner.myworld.com/pl

Sp. z o.o. zarejestrowana pod nr KRS 0000317878 w Sądzie Rejonowym
Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP PL 954-26-57-008, REGON 241056212, Wysokość kapitału: 200 000 PLN
Prezes Zarządu: Zbigniew Ziemowit Deptuła

Informacje zgodne z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym
 

Potwierdzenie powyższych informacji mogą Państwo uzyskać bezpośrednio poprzez dostęp do elektronicznej bazy KRS na stronie internetowej www.ms.gov.pl w zakładce Wyszukiwarka KRS, skąd mogą Państwo samodzielnie pobrać również wydruk z systemu KRS. 


Obsługa techniczna tej strony jest realizowana przez:

MYWORLD.COM GLOBAL LIMITED
3rd Floor 40 Bank Street, London,
United Kingdom, E14 5NR
Numer rejestrowy firmy: 12036379
E-Mail: office.marketplace@myworld.com


Formy grzecznościowe i poprawność polityczna

Dla większej przejrzystości tekstów zrezygnowaliśmy z używania podwójnych form grzecznościowych, osobnych dla każdej z płci (jak np. klientki i klienci). Nie oznacza to jednakże ignorowania płci żeńskiej. Oczywiście zwracając się do Państwa zawsze mamy na myśli obie płci.

Skargi / Rozstrzyganie sporów online / Postępowanie pojednawcze

Komisja Europejska udostępnia na stronie https://ec.europa.eu/consumers/odr/ platformę internetowego rozstrzygania sporów („Platforma ODR”) . myWorld.com zawsze stara się rozwiązywać wszelkie spory polubownie. Ponadto myWorld.com nie jest zobowiązana do udziału w postępowaniu pojednawczym i nie może zaoferować Państwu uczestnictwa w takim postępowaniu. 

Mają Państwo prawo do sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W tym celu prosimy o kontakt z nami. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy o ochronie danych lub Państwa roszczenia dotyczące ochrony danych zostały naruszone w jakikolwiek inny sposób, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych. Jeśli nie znajdą Państwo tutaj możliwego do przyjęcia rozwiązania, mogą złożyć skargę do organu nadzorczego. Odpowiedzialny za to jest organ ochrony danych w Austrii.

Inspektor ochrony danych
Peter Oskar Miller
Millergasse 3
A-1060 Wien
Email: data.protection@myworld.com

Österreichische Datenschutzbehörde
Barichgasse 40-42
A-1030 Wien
Telefon: +43 1 521 52-25 69
Email: dsb@dsb.gv.at