Juridisk merknad

Medieinnehaver, utgiver, produsent og tjenesteleverandør:

myWorld Nordic AS,
Lysaker Torg 25,
1366 Lysaker,
Norway
E-Mail: customerservice.no@myworld.com
Nettside: no.myworld.com

org. nr 820 707 672,
Adm.dir.: Rafal Pieta
__________________________________________________________________

Den tekniske driften av nettsiden utføres av

mWS myWorld Solutions AG
Grazbachgasse 87-93
8010 Graz
Austria
Firmenbuch FN 389134g
E-Mail: office@myworld-solutions.ag

på vegne av myWorld Nordic AS.

Kjønnsformer og politisk korrekthet

Det faktum at hunnkjønnsform ikke benyttes disse tekstene må ikke forstås som mangel på respekt for kvinner. Vi beklager ovenfor kvinnelige lesere om denne forenklingen fra vår side og ber om at de betrakter seg selv adressert like.

Klager/Nett Konflikt Vedtak/Forlik Prosedyrer

Europa-kommisjonen gir en platform for tvistbileggelse (“OS plattform”) på  https://ec.europa.eu/consumers/odr/. myWorld.com bestreber seg på å avgjøre meningsforskjeller ved gjensidig avtale. Videre er myWorld.com ikke forpliktet til å delta i noen meglingssaker og kan ikke tilby å delta i slike saker.

Du har i utgangspunktet rett til rettelse, sletting, begrensning og opposisjon. Vennligst kontakt oss vedrørende dette. Hvis du mener at vi bryter med personvernloven eller at dine personopplysninger blir misbrukt på noe vis, ber vi deg kontakte vår Data Protection Officer. Hvis du ikke er tilfreds med løsningen, kan du klage til tilsynsmyndigheten. Data Protection Authority i Østerrike er ansvarlig for dette.

Data Protection Officer
Peter Oskar Miller
Millergasse 3
A-1060 Wien
Email: data.protection@myworld.com

Österreichische Datenschutzbehörde (Østerriksk databeskyttelse )
Barichgasse 40-42
A-1030 Wien
Telefon: +43 1 521 52-25 69
Email: dsb@dsb.gv.at