Prohlášení o ochraně osobních údajů

Informace dle článku 13 GDPR

Ochranu Vašich osobních údajů bereme velmi vážně a vynakládáme velké úsilí na zajištění bezpečného využívání našich služeb. Zavazujeme se dodržovat zákonná ustanovení o ochraně osobních údajů. Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje, které údaje o Vás shromažďujeme a používáme, za jakým účelem tak činíme a jak Vaše údaje chráníme.”

Obsah

 • Rozsah platnosti
 • Které údaje jsou shromažďovány
 • Soubory cookies a web tracking
 • Vaše práva
 • Bezpečnost údajů
 • Vaše práva na ochranu osobních údajů a kontakt

Rozsah platnosti

Toto prohlášení se vztahuje na webovou stránku nacházející se na partner.myworld.com. Upozorňujeme, že pro další webové stránky skupiny myWorld mohou platit odlišná pravidla ochrany osobních údajů.

Zodpovědný dle zákona na ochranu osobních údajů:
mWI myWorld International Ltd.
3rd Floor 40 Bank Street
London
United Kingdom
E14 5NR
E-mail: office@myworld.com

Osoba odpovědná za ochranu údajů:
Peter Oskar Miller
HXS GmbH
Millergasse 3
A-1060 Vídeň
data.protection@myworld.com

Příslušný úřad na ochranu osobních údajů:
Rakouský úřad na ochranu osobních údajů
Barichgasse 40-42
A-1030 Vídeň
dsb@dsb.gv.at
V průběhu dalšího vývoje našich webových stránek, jehož cílem je zlepšování našich služeb, může vzniknout potřeba doplnit toto Prohlášení o ochraně osobních údajů. V takovém případě Vás budeme o této skutečnosti předem informovat.”

Jaké údaje jsou shromažďovány

Mezi osobní údaje, které o Vás zpracováváme, patří především údaje, které jsme od Vás získali v rámci navázání kontaktu nebo předregistrace a které Vám mohou být přímo nebo nepřímo přířazeny. To jsou

 • Vaše celé jméno,
 • Titul,
 • Pohlaví,
 • Vaše firma,
 • Vaše telefonní číslo,
 • Vaše e-mailová adresa
 • Dále zpracováváme dotazy, které jste nám předali prostřednictvím kontaktního formuláře.

Údaje budou uchovávány po dobu zákonných lhůt na ukládání a budou využity výhradně pro účely obchodních vztahů.

Upozorňujeme, že běžné internetové prohlížeče dle standardních nastavení akceptují soubory cookies. Svůj prohlížeč však můžete nastavit také tak, abyste všechny nebo určité soubory cookies odmítli, nebo abyste před přijetím nového souboru cookie byli dotázáni. Návod lze u většiny prohlížečů nalézt pod odkazem „nápověda“ v řádku nabídek. Tam se také dovzvíte, jak můžete již uložené cookies opět smazat. Upozorňujeme, že v případě, že neakceptujete některé nebo všechny soubory cookies, nebudou Vám možná k dispozici všechny funkce našich webových stránek. Užíváním naší webové stránky, resp. udělením svého souhlasu v případě potřeby, souhlasíte s tím, že mohou být používány výše uvedené soubory cookies a nástroje.

Vaše práva

Máte následující práva:

 • Potvrzení a informace o zpracovávaných údajích
 • Kopie zpracovávaných údajů
 • Doplnění uložených údajů, popř. oprava nesprávných údajů
 • Vymazání nebo omezení zpracování údajů
 • Zveřejnění uložených údajů a případné předání jiným odpovědným osobám
 • Stížnosti u příslušného dohledového úřadu

Právo na námitku

Proti zpracování údajů lze vznést námitku za předpokladů dle čl. 21, odst. 1 GDPR z důvodů tam uvedených, které vyplývají ze zvláštní situace dotčené osoby. Toto právo na námitku platí pro všechny účely zpracování, u kterých jsou informace zpracovávány na základě čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR. Přitom jsme povinni toto právo na námitku implementovat, pouze pokud nám k tomu uvedete důvody mimořádného významu (např. možné ohrožení života či zdraví). Z toho jsou vyloučeny zvláštní práva na odvolání týkající se reklamních účelů.

Bezpečnost údajů

Všechny údaje, které jste nám osobně předali, jsou přenášeny prostřednictvím obvyklého a zabezpečeného standardu SSL (Secure Socket Layer). SSL je bezpečný a osvědčený standard pro šifrovaný přenos dat přes internet. Webové stránky, které používají tento bezpečný přenos dat, lze identifikovat podle https:// v internetové adrese. Vedle toho využíváme vhodná technická a organizační opatření k ochraně uložených dat před přístupem nepovolaných třetích stran.